Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení
Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2. Objednání zboží
Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, e-mailu, či písemně na naši adrese. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě….objednávce.
Objednání zboží je závazné.

3. Potvrzení objednávky
Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

4. Zrušení objednávky
Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží.

5. Balné a poštovné
Objednané zboží vám zašleme Českou poštou. Pokud si zvolíte dobírku, pak Vám zboží zašleme jako balík do ruky za 190,-Kč. V současné době nabízíme i při platbě převodem možnost zaslat zásilku Českou Poštou již za pouhých 90,-Kč. Balné neúčtujeme.

6. Dodání zboží
Dodací lhůta je od 2 do 7 dnů. V případě, že by se objednávka vyřizovala déle, budeme vás neprodleně informovat. Zákazník je odpovědný za poskytnutí úplných a přesných údajů potřebných pro řádné doručení objednaného zboží. Zboží bude dodáváno na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři. Osobní odběr není možný. Zboží je zasíláno Českou poštou. Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem společnosti KOKO ELLA spol. s r.o.

7. Ochrana osobních údajů
Odesláním objednávky souhlasí zákazník s tím, že poskytnuté údaje mohou být až do odvolání souhlasu zpracovávány společností KOKO ELLA spol. s r.o., IČ: 04013867
se sídle firmy: Ocelářská 15 190 00 Praha 9, jakožto správcem v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a použity za účelem nabízení výrobků a služeb a zaslání informací o akcích společnosti KOKO ELLA spol. s r.o. Odesláním objednávky souhlasí zákazník se zpracováním svých osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení společností KOKO ELLA spol. s r.o. prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informačních společností v platném znění. Souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv bezplatně odvolán.

8. Reklamace a vrácení výrobků
Výrobky obdržené na základě objednávek mohou být vráceny bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zásilky. Vracené nebo reklamované výrobky mohou být zasílány na adresu: KOKO ELLA spol. s r.o., Ocelářská 15 190 00 Praha 9, a to na vlastní náklady zákazníka. Vrácený výrobek musí být zaslán nepoškozený v originálním obalu. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že jím prodaný výrobek má v době, kdy ho kupující převzal, vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával vzhledem k jeho povaze. Dále prodávající odpovídá za to, že se prodaný výrobek hodí k účelu, který prodávající uvádí nebo který je pro daný výrobek obvyklý, a za jeho odpovídající množství. Výrobek musí být bez zjevných vad a musí odpovídat všem příslušným zákonným požadavkům.
Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Postup při reklamaci:
1.) informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem
2.) zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu
3.) do zásilky uveďte důvod reklamace, Vaši adresu
4.) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě.
Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od převzetí zboží naší firmou.

9. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky a právní vztahy na jejich základě vzniklé se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.
Společnost KOKO ELLA spol. s r.o. si vyhrazuje právo změnit nebo kdykoli upravit tyto obchodní podmínky. Nové obchodní podmínky prodeje budou, v případě potřeby, oznámeny zákazníkům  na webových stránkách a budou se vztahovat pouze na objednávky vystavené až po jejich uveřejnění.

V Praze, 22. 6. 2015